Over RWinvest Bedrijfsinvesteringen

RW invest

Investeert in bedrijven waarvan wordt verwacht dat zij in de toekomst een groei kunnen realiseren.
 

Bedrijven

Bedrijven waarin RWinvest heeft geïnvesteerd hebben in de afgelopen jaren een flinke professionalisering doorgemaakt. Wij zijn sparringpartner bij formulering en toetsing van de ondernemingsstrategie, stellen ons netwerk open en brengen kennis en ervaring in bij acquisities. Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in een groei in contracten met grote ondernemingen, samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners en een ijzersterke interne organisatie.
 

Ervaring

Om deze ervaring en het netwerk maximaal te benutten is het doel van RWinvest om met behulp van onze kennis en ervaring, de bestaande groep verder uit te breiden door participatie en/of een overname van ondernemingen.
 

Overname of participatie

Een overname of participatie betekent niet dat bedrijven hun identiteit en zelfstandigheid kwijt raken. Nieuwe bedrijven worden gekoppeld aan het klanten- en personeelsnetwerk van alle onder RWinvest aangesloten bedrijven om zo maximale synergievoordelen te realiseren